Sign CodeVN - Công cụ ký iPA online

Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và bấm Sign:

  • File iPA đúng định dạng, không có ký tự đặc biệt (dung lượng tối đa 2048M).
  • Nếu chọn ESign, GBox hoặc Scarlet: không cần upload file .ipa mà hệ thống tự động lấy file .ipa có sẵn.
  • File p12 và mật khẩu.
  • File mobileprovision.

Truy cập website bundleid.codevn.net để tìm bundle id của ứng dụng/trò chơi.

File iPA sau khi ký sẽ tồn tại 30 phút trước khi bị xóa vì dung lượng lưu trữ có giới hạn.

Tham gia nhóm telegram: https://t.me/+1qK9KUZlfGs3ZDg1

Nếu bạn ký iPA bị báo lỗi, hãy tham gia nhóm telegram và gửi file iPA đó cho chúng tôi.

Thành công: 316402 | Hôm nay: 427