Công cụ ký ESign online

Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và bấm Sign now!:

  • File p12 và mật khẩu,
  • File mobileprovision.

File iPA sau khi ký sẽ tồn tại 15 phút trước khi bị xóa vì dung lượng lưu trữ có giới hạn.

Tham gia nhóm telegram: https://t.me/+1qK9KUZlfGs3ZDg1

Phiên bản ESign: 4.8.1 | Bundle ID: p3.xyz.yyyue.esign

Bước 1: Upload cert (chứng chỉ)