Công cụ ký iPA online

Nhập đầy đủ thông tin yêu cầu và bấm Sign now!:

  • File iPA đúng định dạng, không có ký tự đặc biệt (dung lượng tối đa 640 MB),
  • File p12 và mật khẩu,
  • File mobileprovision.

Truy cập website bundleid.codevn.net để tìm bundle id của ứng dụng/trò chơi.

File iPA sau khi ký sẽ tồn tại 15 phút trước khi bị xóa vì dung lượng lưu trữ có giới hạn.

+ Ký ESign, truy cập https://sign.codevn.net/esign.

+ Ký GBox, truy cập https://sign.codevn.net/gbox.

+ Ký Scarlet, truy cập https://sign.codevn.net/scarlet.

Tham gia nhóm telegram: https://t.me/+1qK9KUZlfGs3ZDg1

Bước 1: Upload files